Magyar Zeneterápiás Egyesület

Kezdőlap » Képzések » Postgraduális képzés

Postgraduális képzés

Reklámok

Postgraduális zeneterapeuta képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán

SZAKIRÁNYÚ POSZTGRADUÁLIS ZENETERAPEUTA-KÉPZÉS

INDUL AZ ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KARON

A 2015/2016-OS TAVASZI FÉLÉVBEN

A megszerezhető szakképzettség megnevezése

Zeneterapeuta

A szakirányú továbbképzés célja és tartalma

Olyan pszichiátriai, gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichoterápiás és zenei szakismeretekkel rendelkező zeneterapeuták képzése, akik ezen ismeretek speciális ötvözetét elsajátítva, holisztikus szemléletük és módszerspecifikus képességeik birtokában alkalmasak valamennyi olyan területen, szervezetben, intézményben és létesítményben végzendő zeneterápiás munka végzésére, ahol a pszichikus/szomatikus, illetve egészség/sérült/betegség állapot felderítése, védelme, kompenzálása, korrekciója, újranevelése, rehabilitációja vagy komplex gyógyítása valósul meg az emberi létezés teljes spektrumában különféle életkori és léthelyzetekben.

A végzett szakemberek önállóan, illetve teamben, a társszakmákkal is együttműködve képesek a gyermek-, ifjú- és felnőttkorú egyének pszichikus, illetve bio-pszicho-szociális egészségének megóvására és helyreállítására a primer, a szekunder és a tercier prevenció, valamint a gyógypedagógia területén.

A szakellátásban a zeneterápia egy ma még kihasználatlan lehetőséget jelent, melynek szerepe a külföldi tapasztalatok szerint a jövőben hazánkban is növekedni fog. A különféle intézményekben (mint iskolák, kórházak, utókezelők, rehabilitációs intézetek, gyógypedagógiai intézmények, vállalatok) jelentkező érdeklődés szolgáltatási kínálatuknak zeneterápiával történő bővítésére országos szinten biztosíthatja a végzett zeneterapeuták elhelyezkedését a munkaerőpiacon.

A különféle célpopulációk:

 • a segítő szakemberek és különösen a nagy lelki megterhelésnek kitett foglalkozású szakemberek a primér prevenció (kreativitásfejlesztés, konfliktuskezelés, kommunikáció, mentálhigiéné, személyiségfejlesztés, egészségnevelés és pedagógia, csapatépítés, szervezetfejlesztés stb.) keretében kaphatnak zeneterápiás segítséget, míg
 • a speciális segítséget igénylő személyek – mint az egészségügyi ellátásban, gyógypedagógiai oktatásban-nevelésben, szociális rehabilitációban részesülők – a szekunder prevenció (gyógyítás, pszichoterápia, reedukáció) és a tercier prevenció (rehabilitáció, korrekció, utókezelés, hospice) keretében kaphatják meg a zeneterápiás támogatást.

A zeneterápia szakterülete célját és követelményét illetően a mentálhigiéné, a pszichológia, a pszichoterápia, a gyógypedagógia, a zene és más társművészetekhez illeszkedik. Ugyanakkor ezektől speciális sajátosságaiban különbözik: egyfelől a művészetek és a pedagógia szakterületeihez képest pszichoterápiás irányultságú, másfelől azonban a gyógyító és pszichoterápiás szakmák gyakorlatához viszonyítva művészetmetodikai sajátosságokat tartalmaz. Az említett szakterületektől való karakterisztikus különbség, hogy azok nem, vagy nem úgy használják a zenét mint eszközt, míg a zeneterapeuta a zenélést mint élményt, illetve mint önkifejező tevékenységet értelmezi és a zenével kifejezett, vagy a zene által kiváltott verbális megnyilvánulásnak is pszichoterápiás értelmet ad.

A képzés oktatói

A képzés oktatói a pszichológia, az orvostudomány/pszichiátria, a pedagógia/gyógypedagógia, a zene (klasszikus, jazz és népzene), a képzőművészet, a tánc- és mozgásművészet, mentálhigiéné, etika, pszichodráma, -terápia/zeneterápia művelői.

A képzési idő félévekben

4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

A képzés önköltsége

150 000 Ft/félév

A felvétel feltételei

 1. Szükséges előképzettség

Legalább BA szintű óvodapedagógus, tanító, tanár, zenetanár, zeneművész, gyógypedagógus, szociális munkás, pszichológus, orvos vagy egyéb egészségügyi végzettség. Megfelelő zenei tudás esetén egyéb felsőfokú diploma is elfogadható.

 

 

 1. A képzésben való részvétel további feltételei:
 • Minél magasabb zenei előképzettség (minimum VI. zeneiskolai osztály, illetve annak megfelelő szintű zenei tudás és gyakorlat)
 • 120 óra sajátélményű zeneterápiás tanfolyam elvégzése („Személyiségfejlesztés zeneterápiával” című, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar által akkreditáltatott és indított 120 órás pedagógus-továbbképzés, mely megfelelő létszámú (15-20 fő) jelentkező esetén félévente/évente indul. A továbbképzésről további információ elérhető a Kar honlapján: http://www.barczi.elte.hu/index.php/oktatas/tovabbkepzesek)

Célja szűrés és tájékozódó tapasztalatszerzés arra vonatkozóan, hogy

 1. a) a jelentkező tényleg ezt akarja-e tanulni, illetve
 2. b) terápiás munkára lelki teherbírás szempontjából alkalmas-e.

A tanfolyam elvégzése feltétele a felvételi vizsgára való jelentkezésnek.

Megjegyzés: 60 óra erejéig esetleg más, sajátélményű (pl. tánc- és mozgásterápia, pszichodráma) tapasztalatot beszámítunk.

 • Részvétel a felvételi vizsgán (3 fordulós)
 1. a) zenei: hangszerjáték és éneklés hozott, írásban összefoglalt „műsorral” (háromféle zenei stílust, illetve népzenét reprezentálva), zeneelmélet/zenetörténeti tájékozottság, illetve „ad hoc” zenei feladat (improvizáció)

Megjegyzés: A bemutatandó anyagról a jelentkező a felvételi hozzon magával írásban egy listát, tájékoztatásul.

 1. b) pszichológiai olvasottság és alkalmasság (szakemberekkel való elbeszélgetés keretében)

Ajánlott szerzők: C. G. Jung, S. Freud, Atkinson, E. Erikson, E. Berne, E. T. Hall, Satír, Dethlefsen, Dahlke, P. Orban, E.Tolle, Tepperwein, Mérei F. stb. művei

 1. c) helyzetgyakorlat (rugalmasság, kreativitás felmérése)

A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2016. január 22–23.

A szakirányú továbbképzés tervezett indulása

 1. február

A képzés indításának körülményei

 • A képzés minimum 18 fő, a felvételin megfelelt jelölt esetén indul
 • A képzés a szorgalmi időben, általában hetente péntek du. és szombat egész nap történik.
 • Munkaforma: esti tagozat

A szakirányú továbbképzésre való jelentkezés módja

Jelentkezni a kari honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet, amihez csatolni kell az alábbi mellékleteket:

 • a 7000 Ft-os jelentkezési díj befizetéséről szóló igazolást (csekk másolata). (A befizetéséhez csekk – az e-mailben megadott levelezési címmel – kizárólag az alábbi e-mail címen igényelhető: tovabbkepzo@barczi.elte.hu);
 • a felvétel feltételének megfelelő végzettséget igazoló oklevél fénymásolatát;
 • a kari „Személyiségfejlesztés zeneterápiával” továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást.

                  A jelentkezési dokumentáció beérkezési határideje: 2016. január 10.

 

A jelentkezési lapot és mellékleteit az alábbi címre kell megküldeni:

ELTE Pedagogikum Központ

Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály

Tanulmányi Osztály BGGYK Kari Referatúra

1097 Budapest, Ecseri út 3.

Mind a 120 órás mind a posztgraduális képzés indítása a sikeres felvételizők megfelelő létszámának függvénye, ezért a munkatársnál mindkét csoport esetében be kell jelentkezni, aki értesíti a jelentkezőt a fejleményekről.

További információ kérhető adminisztratív kérdésekben:

meszaros.norberta@pk.elte.hu

vagy a tovabbkepzo@barczi.elte.hu

telefon: + 36 1/358-55-01

Szakmai kérdésekben információ kérhető

Urbán Károlyné szakfelelőstől az alábbi e-mail címen: u.vargakatalin@gmail.com

Hasznos link: http://www.barczi.elte.hu/oktatas/tovabbkepzesek

Reklámok