Magyar Zeneterápiás Egyesület

Kezdőlap » Terapeutáknak » Dokumentumok » Szakmakód leírás

Szakmakód leírás

Reklámok
Tevékenység TEÁOR ’08 TESZOR’08 Szakmakód 2011
Kód Megnevezés Kód Megnevezés Kód Megnevezés
Művészetterapeuta 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 869018 Mentál-egészségügyi ellátás 869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)

A Szakmakódnak jelenleg nincsen tartalmi meghatározása, annak alapjául a TEÁOR’08 és a TESUOR’08 szolgál.

Szakmakód 869007: Ide tartoznak azok a mentálhigiénés ellátásban dolgozó szakemberek, akik nem rendelkeznek egészségügyi végzettséggel (pl.: klinikai szakpszichológus, pszichológus, művészetterápia, állat asszisztált terápia, természetgyógyászok által végzett mentálhigénés ellátás).  a művészetterápia a mozgás,- zene, -táncterápia, pszichodráma,képzőművészeti terápiák stb., melyeknek közös vonása, hogy az önkifejezés áll a középpontjában.

A TESZOR’08 (Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere) a TEÁOR’08-ra épülő 6 szintű osztályozás, amely az egyes szakágazatokat termék- és szolgáltatás-csoportokra bontja tovább. A 451/2008/EK rendelet alapján 2008-tól a TESZOR-t kell alkalmazni a statisztikában. Eszerint a TESZOR (1-6. számjegyen) felváltja a Szolgáltatások Jegyzékét (SZJ’03-at) és a Belföldi Termékosztályozást (BTO-t).

A TESZOR elérhető a KSH honlapján: www.ksh.hu/Szolgáltatások/Osztályozások/TESZOR’08 menüpont alatt, az alábbi linkre kattintva: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,571529&_dad=portal&_schema=PORTAL.

A tevékenység végzéséhez szükséges feltételekről az okmányirodák adnak felvilágosítást.

FEOR  szakmakód leírása:

Művészetterapeuta képzettség definíciója: Alapdiplomához kötött felsőfokú szakképesítés (másoddiploma) mely elsősorban az egészségügy, a szociális szféra és oktatásügy területein használható.

Művészetterapeuta: képzőművészet-terapeuta, mozgásművészet-terapeuta, zene-terapeuta

Olyan speciális elméleti ismeretekkel rendelkező szakemberek, akik a mentális prevenció, terápia és rehabilitáció területein gyógyító team tagjaként (orvosi, pszichológusi szupervízió mellett) önállóan tevékenykednek, illetve a primer prevencióban  tevékenységüket egy pszichológiailag orientált, egyéni kreativitás felismerésére és fejlesztésére érzékeny tevékenységbe fordíthatják.

A művészetterapeuta elsősorban a non verbális kommunikáció eszközeinek kontrollált és fókuszált használatával segíti klienseit, megalapozottan és célzottan használ művészeti eszközöket a gyógyítás, valamint testi-, lelki egészségvédelem, a személyiség kibontakoztatása vagy fejlesztése érdekében

Képzettsége révén átlátja a mentális érés, a pszichés fejlődés, patogenezis, és patológia szakterületeit, valamint olyan művészeti tudás birtokában van  a zene-, képzőművészet-, vagy tánc területén, melyet képes tudatosan alkalmazni.

Reklámok