Magyar Zeneterápiás Egyesület

Kezdőlap » Egyéb » «ÖSSZHANGZAT» MAGYAR-BELGA ZENETERÁPIÁS MŰHELYKONFERENCIA BALASSI INTÉZET BRÜSSZEL, 2018. MÁRCIUS 24. «SZAKMAI BESZÁMOLÓ»

«ÖSSZHANGZAT» MAGYAR-BELGA ZENETERÁPIÁS MŰHELYKONFERENCIA BALASSI INTÉZET BRÜSSZEL, 2018. MÁRCIUS 24. «SZAKMAI BESZÁMOLÓ»

brüsszelA Zeneterápiás műhelykonferencia programtervét a Ljubljanai Balassi Intézetben,
2017-ben megrendezett hasonló témájú eseménye ihlette. A nagy sikerrel záruló
Nemzetközi szakmai nap – Zeneterápia Magyarországon és Szlovéniában címmel
meghirdetett rendezvény esélyt adott a magyar, szlovén és nemzetközi szakembereknek,
valamint a jelen lévő laikus nagyközönségnek a tapasztalatok és módszerek
bemutatására, a zeneterápiás eszközök és megközelítések tárházának bővítésére,
továbbá a zeneterápiában rejlő lehetőségek feltérképezésére és a szakma jövőképének
kitágítására.
A Balassi Intézet Brüsszel – Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálatának
szakmai hitelességet, minőséget garantáló jelenlétével és a belga, valamint magyar
zeneterápiás egyesületek meghívásával kívánt a Zeneterápiás műhelykonferencia a már
említett, ljubljanai szakmai találkozó folytatása lenni.
A magyarországi helyzethez hasonlóan – bár a képzés hossza, a képzési feltételek és a
finanszírozás kérdésében számottevő különbségek vannak -, a zeneterápia Belgiumban
is egy sokak által még ismeretlennek számító művészetterápiás forma, amely nem
kizárólag önálló módszerként folytatható, hanem más, alkalmazott terápiákkal együtt
(pszichoterápia, viselkedésterápia, gyógypedagógiai fejlesztő módszerek stb.), vagy
azok kiegészítéseként is. Ebből kifolyólag, az általános ismeretterjesztés mellett,
nemcsak a magyarországi és a belgiumi kollégák szakmai nyitottságának bátorítása,
hanem a két ország zeneterapeuta képzésének, a zeneterápia helyzetének, szakmai
elismertségének felvázolása és az egymástól való szabad tanulás voltak a legfőbb
mozgatórugói a konferencia létrejöttének. Ezzel a hiánypótló, nagy érdeklődéssel kísért,
nemzetközi közönséget is megszólító eseménnyel kívántunk a kodályi törekvés, a zene
és gazdag, magyar zenei hagyományunk közkinccsé tételének a továbbvivői, támogatói
is lenni.

A belga és magyar szakemberek a következő témákban tartottak élőadást és gyakorlati
bemutatót, valamint a nap végén sor került egy rendhagyó, zeneterápiás koncertre is:
1. A zeneterápia helyzete Belgiumban (Lotte Kennivé, Sara Galle)
2. A zeneterápia helyzete Magyarországon (Sőnfeld Mátyás)
3. Esettanulmányok a neurológiai zeneterápia területén (Fekete Zsófia)
4. Belga pszichológus-zeneterapeuta szakmai beszámolója és tapasztalatainak
megosztása (Laurence Blockmans)
5. Zeneterápia a pszichoterápiás ellátásban, tapasztalatok a Thalassa Házból,
Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet, Budatétény (Vadász
Piroska)
6. Zenei anyanyelvünk a zeneterápia szolgálatában (Paár Julianna)
7. Kognitív viselkedésterápiás eszközök a zeneterápiában – szociális kompetenciák
fejlesztése magasan funkcionáló autizmussal élő gyermekeknél. Egy iskola
előkészítő csoport bemutatása (Fülemile Judit)
8. Zeneterápia és mozgás/ táncterápia összekapcsolódása (Szántó Dóra Viola)
9. “Zeneterápiás koncert”: aktív és receptív zeneterápia egy élményben (Kassai
Réka, Gál Zsuzsanna)
További, szakmai segítőként vettek részt: Jakab Fruzsina, Nyíri-Nagy József István és
Imre Aliz zeneterapeuták.
Az előadások a Balassi Intézet Brüsszel – Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális
Szolgálata koncerttermében hangzottak el és elméleti, valamint, műhelymunka
részekből épültek fel. Ezzel a módszerrel lehetőség nyílt a különféle digitális
segédeszközök, elektronikus média segítségül hívására, tapasztalatcserére, zenés
bemutatóra, a közönség bevonásával zeneterápiás gyakorlatok szemléltetésére és a jelen
lévő Orff-hangszerek aktív használatára is.
A műhelykonferencia magyar és francia nyelven zajlott, tolmácsok segítségével. Írott
segédanyagot, programfüzetet küldtünk ki az interneten regisztrált nagyközönségnek,
amely tartalmazta az előadások kétnyelvű, rövid összefoglalóját és a konferencia
programbeosztását is.
A magyar kollégák nagytöbbsége az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
Zeneterapeuta módszer-specifikus szakirányú továbbképzés keretén belül szerezte meg
3 okleveles zeneterapeuta képesítését. A magas színvonalú szakmai felkészültség és
tudásanyag mellett kiemelkedő volt az az emberi hozzáállás is, amellyel az előadók és a
segítő szakemberek a rendezvényt kezdetektől fogva a magukénak érezték. Minden
egyes résztvevő önkéntesen, honorárium nélkül, azonnal elvállalta a megkeresést.
Ennek a lelkes és lelkiismeretes jelenlétnek a reményében bízom abban, hogy a
Brüsszelben, 2018. március 24-én megrendezett Zeneterápiás műhelykonferencia még
hasonló, gyümölcsöző együttműködések megindítója, továbbvivője lesz a
magyarországi és a jelenlegi, európai zeneterápiás szakmai képzések életében is.

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: