Magyar Zeneterápiás Egyesület

Rendes Évi Közgyűlés összefoglaló

közgyűlésA Görbe Bögre Kávézó különtermében május 19-én 17 órakor megtartott közgyűlésen 12 fő szavazóképes tag jelent meg, valamint 3 fő, akik kérték az Egyesületbe felvételüket.

A Közgyűlés elején megvitattuk az előzetesen írásban megkapott  2017. évről szóló számszaki és szakmai közhasznúsági beszámolót, melyet egyhangúan elfogadott a tagság, illetve a 2018. évi költségvetést, melyet egy tartózkodással 11 fő szavazott meg.

A száraz számok után a 2018-as szakmai programtervezet került terítékre, melyet szintén egyhangúlag elfogadtak a jelenlévők.

Ez után izgalmas beszámolókat hallhattunk  a 2018. március 24-én Brüsszelben megszervezett belga – magyar zeneterápiás szakmai napról. melyet  KertészFarkas  Boglárka szervezett meg.  Az eseményen több mint 50-en vettek részt, az előadások/ workshopok nyelve magyar, angol és francia volt, tolmácsok segítségével.  Erről  egy külön bejegyzésben olvashattok beszámolót.

Majd Varga Ágnes magyarországi delegált beszélt  az EMTC (Európai Zeneterápiás  Szövetség) által 2018. április végén Trapani-ban megrendezett Európai Zeneterápiás  Kongresszusról és az EMTC országos delegáltak éves közgyűléséről. Ági többek közt arról számolt be, hogy milyen fontos minden országnak, milyen munkát végez az EMTC, és hogy jelenleg egy adatbázis készítése a cél, mely tartalmazza a tagországok zeneterápiás továbbképzési intézményeit. Beszámolt arról is, hogy a Zeneterápia Európai Napjának idei plakátja és jelmondata már készen van, és buzdított mindenkit, hogy szervezzünk minél több zeneterápiás programot november 15-re.

Varga Ágnes javaslatára  Oktatási-kutatási munkacsoportot kéne létrehozni, amely elősegíthetné a szakma fejlődését.

A találkozó második felében igen gyümölcsöző ötletbörzét tartottunk, melyen számos hasznos javaslat, felajánlás született, melyek közül kiemelendő a magyar zeneterapeuták adatbázisának megteremtése és ápolása.  Ez az adatbázis átláthatóvá tenné, hogy kik azok a zeneterapeuták, akik aktívan dolgoznak, milyen tapasztalattal és milyen területen.

Igény lenne valamint szakmai konferenciára és továbbképzésre is, valamint munkacsoportok létrehozására.

Felmerült még a szupervízió kérdése, valamint a más egyesületekhez való kapcsolódás lehetősége , valamint az, hogy változatlan cél a zeneterápiás szakma népszerűsítése.

Kitűztük a következő találkozás időpontját is, június 30-ára, melyen a következő témákat fogjuk megvitatni:- Önképző zeneterápiás műhely alapjainak létrehozása, szupervízió szervezése.
Egyéb kérdés nem merült fel, így a levezető elnök a közgyűlést 20.23-kor berekesztette.

Reklámok

«ÖSSZHANGZAT» MAGYAR-BELGA ZENETERÁPIÁS MŰHELYKONFERENCIA BALASSI INTÉZET BRÜSSZEL, 2018. MÁRCIUS 24. «SZAKMAI BESZÁMOLÓ»

brüsszelA Zeneterápiás műhelykonferencia programtervét a Ljubljanai Balassi Intézetben,
2017-ben megrendezett hasonló témájú eseménye ihlette. A nagy sikerrel záruló
Nemzetközi szakmai nap – Zeneterápia Magyarországon és Szlovéniában címmel
meghirdetett rendezvény esélyt adott a magyar, szlovén és nemzetközi szakembereknek,
valamint a jelen lévő laikus nagyközönségnek a tapasztalatok és módszerek
bemutatására, a zeneterápiás eszközök és megközelítések tárházának bővítésére,
továbbá a zeneterápiában rejlő lehetőségek feltérképezésére és a szakma jövőképének
kitágítására.
A Balassi Intézet Brüsszel – Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálatának
szakmai hitelességet, minőséget garantáló jelenlétével és a belga, valamint magyar
zeneterápiás egyesületek meghívásával kívánt a Zeneterápiás műhelykonferencia a már
említett, ljubljanai szakmai találkozó folytatása lenni.
A magyarországi helyzethez hasonlóan – bár a képzés hossza, a képzési feltételek és a
finanszírozás kérdésében számottevő különbségek vannak -, a zeneterápia Belgiumban
is egy sokak által még ismeretlennek számító művészetterápiás forma, amely nem
kizárólag önálló módszerként folytatható, hanem más, alkalmazott terápiákkal együtt
(pszichoterápia, viselkedésterápia, gyógypedagógiai fejlesztő módszerek stb.), vagy
azok kiegészítéseként is. Ebből kifolyólag, az általános ismeretterjesztés mellett,
nemcsak a magyarországi és a belgiumi kollégák szakmai nyitottságának bátorítása,
hanem a két ország zeneterapeuta képzésének, a zeneterápia helyzetének, szakmai
elismertségének felvázolása és az egymástól való szabad tanulás voltak a legfőbb
mozgatórugói a konferencia létrejöttének. Ezzel a hiánypótló, nagy érdeklődéssel kísért,
nemzetközi közönséget is megszólító eseménnyel kívántunk a kodályi törekvés, a zene
és gazdag, magyar zenei hagyományunk közkinccsé tételének a továbbvivői, támogatói
is lenni.

A belga és magyar szakemberek a következő témákban tartottak élőadást és gyakorlati
bemutatót, valamint a nap végén sor került egy rendhagyó, zeneterápiás koncertre is:
1. A zeneterápia helyzete Belgiumban (Lotte Kennivé, Sara Galle)
2. A zeneterápia helyzete Magyarországon (Sőnfeld Mátyás)
3. Esettanulmányok a neurológiai zeneterápia területén (Fekete Zsófia)
4. Belga pszichológus-zeneterapeuta szakmai beszámolója és tapasztalatainak
megosztása (Laurence Blockmans)
5. Zeneterápia a pszichoterápiás ellátásban, tapasztalatok a Thalassa Házból,
Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet, Budatétény (Vadász
Piroska)
6. Zenei anyanyelvünk a zeneterápia szolgálatában (Paár Julianna)
7. Kognitív viselkedésterápiás eszközök a zeneterápiában – szociális kompetenciák
fejlesztése magasan funkcionáló autizmussal élő gyermekeknél. Egy iskola
előkészítő csoport bemutatása (Fülemile Judit)
8. Zeneterápia és mozgás/ táncterápia összekapcsolódása (Szántó Dóra Viola)
9. “Zeneterápiás koncert”: aktív és receptív zeneterápia egy élményben (Kassai
Réka, Gál Zsuzsanna)
További, szakmai segítőként vettek részt: Jakab Fruzsina, Nyíri-Nagy József István és
Imre Aliz zeneterapeuták.
Az előadások a Balassi Intézet Brüsszel – Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális
Szolgálata koncerttermében hangzottak el és elméleti, valamint, műhelymunka
részekből épültek fel. Ezzel a módszerrel lehetőség nyílt a különféle digitális
segédeszközök, elektronikus média segítségül hívására, tapasztalatcserére, zenés
bemutatóra, a közönség bevonásával zeneterápiás gyakorlatok szemléltetésére és a jelen
lévő Orff-hangszerek aktív használatára is.
A műhelykonferencia magyar és francia nyelven zajlott, tolmácsok segítségével. Írott
segédanyagot, programfüzetet küldtünk ki az interneten regisztrált nagyközönségnek,
amely tartalmazta az előadások kétnyelvű, rövid összefoglalóját és a konferencia
programbeosztását is.
A magyar kollégák nagytöbbsége az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
Zeneterapeuta módszer-specifikus szakirányú továbbképzés keretén belül szerezte meg
3 okleveles zeneterapeuta képesítését. A magas színvonalú szakmai felkészültség és
tudásanyag mellett kiemelkedő volt az az emberi hozzáállás is, amellyel az előadók és a
segítő szakemberek a rendezvényt kezdetektől fogva a magukénak érezték. Minden
egyes résztvevő önkéntesen, honorárium nélkül, azonnal elvállalta a megkeresést.
Ennek a lelkes és lelkiismeretes jelenlétnek a reményében bízom abban, hogy a
Brüsszelben, 2018. március 24-én megrendezett Zeneterápiás műhelykonferencia még
hasonló, gyümölcsöző együttműködések megindítója, továbbvivője lesz a
magyarországi és a jelenlegi, európai zeneterápiás szakmai képzések életében is.

2018-as Közgyűlés- részletek

Kedves Egyesületi Tagok!

Kedves Érdeklődők!

Az MZE 2018. május 19-én, szombaton du. 17.00-kor

Közgyűlést tart

Budapest, 1085 Rökk Szilárd utca 3. szám alatti Görbe Bögre kávézó

különtermében

 

Amennyiben a 17.00 órára összehívott közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést 2018. május 19-én 17.30 órakor megtartjuk, változatlan helyszínen, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

 

Közgyűlés témái:

  1. A jegyzőkönyv-vezető, a közgyűlés levezető elnök és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása,       valamint a napirendi pontok elfogadása.
  2. A 2017. évi közhasznúsági szakmai és számszaki beszámoló elfogadása
  3. A 2018. évi költségvetés elfogadása
  4. Az Elnökség felhatalmazása Urbán Károlyné kölcsönének magasabb összegű visszafizetésére az            év végi mérleg alapján.
  5. Az Egyesület 2018. évi szakmai programtervezetének elfogadása
  6. Beszámoló a brüsszeli belga – magyar zeneterápiás szakmai napról
  7. Varga Ágnes magyarországi delegált beszámolója az EMTC (Európai Zeneterápiás Szövetség)   által 2018. április végén Trapani-ban megrendezett Európai Zeneterápiás Kongresszusról és az   EMTC országos delegáltak éves közgyűléséről.
  8. Vezetőválasztási közgyűlés előkészítése, dátumának kitűzése
  9. Oktatási-kutatási munkacsoport létrehozása
  10. Ötletbörze a magyar zeneterápia helyzetéről, további lehetőségekről

 

Meghívó az MZE Rendes Évi Közgyűlésére

Kedves Tagok! Szeretettel hívunk mindenkit az MZE idei rendes közgyűlésére, melyet 2018. május 19-én, szombaton 17 órakor tartunk. Helyszín: Görbe Bögre Kávézó különterme, (Rökk Szilárd utca 3, rákóczi téri metró és 4-es, 6-os megállótól 2 perc)

Napirendi pontokat hamarosan itt olvashattok!

Mi is ünnepeljük a Zeneterápia Európai Napját!

 

23517556_856166317895032_4601812947077033139_n (1)

Idén az MZE értesülései szerint két helyszínen ünnepelünk itthon.

Az Inmusic Tréning és Terápia idén is megrendezi a „JÁTSSZUNK ZENÉT!” című program sorozatot.

A gyenesdiási Varázshangok az Egészségért Egyesület pedig szeretettel várja a 0-3 év közötti gyermekeket szüleikkel együtt zenés-mozgásos-játékos fejlesztő foglalkozására. A program ideje 40 perc, melyet mindenki számára nyitott, előadással egybekötött játszóház fog követni.

Az előadás  során a résztvevők megtudhatják, hogyan hat a zene a gyermekek testi-lelki-szociális fejlődésére, illetve milyen érzelmi tényezők megjelenését segíti elő egy-egy zenés foglalkozás az anya-gyermek kapcsolatban. A résztvevők megismerkedhetnek különleges hangszerekkel, melyek segítségével az előadás után interaktív közös zenélésre és éneklésre fog sor kerülni.

A program helyszíne:

Gyenesdiás, Községháza nagyterme

Időpontja:

2017.november 15. szerda 10.00-12.00

Aki tud még megrendezendő programról,  kérjük jelentkezzen elérhetőségeinken.

Boldog Zeneterápia Napot minden Kollégának és érdeklődőnek!

Zeneterápia Európai Napja programok és megbeszélés a Bárczin megújuló képzésről

magyarorszag_nagyvilag_gazdasag_befektetes

Kedves Egyesületi Tagok!

Nagy örömünkre megújul a zeneterapeuta képzés a Bárczin, ami azt jelenti, hogy a 2009-es akkreditáció óta változatlan kurzusok kiegészülhetnek újakkal, illetve részben le is cserélődhetnek.

Együttgondolkodásra invitálunk Benneteket a Zeneterápia Európai Napján! Osszuk meg egymással az ötleteinket, igényeinket, hogy az új képzés a lehető leghasznosabb legyen!

Gyertek el és mondjátok el, hogy

–          mire lenne szükségetek a munkátok során, ami esetleg hiányzott a képzésből

–          mit láttatok esetleg külföldön, ami beépíthető lenne a képzésbe (módszer,          szemlélet, tantárgy, konkrét előadó akit meghívhatnánk tömbösítve, stb…)

–          ha van valakinek külföldi órarendje, kérjük, ossza meg velünk

–          milyen egyéb ötletetek, kérésetek, van

Külön kérjük a külföldön élő és praktizáló kollégákat, hogy ha tudnának oktatóként közreműködni tömbösítve a képzésben, akkor jelentkezzenek!

Minden diplomás zeneterapeuta véleménye számít!

Szeretettel várunk tehát Benneteket a Zeneterápia Európai Napjának alkalmából szervezett budapesti rendezvény részeként. Családdal is jöhettek, a workshopok, demók már 10 órakor elkezdődnek és 0-99 éves kor között Mindenkihez szólnak!

Időpont: 2017.november 18. Megnyitó és programok 10.00 óráról, a képzéssel kapcsolatos megbeszélés 13.00-tól. Utána közös jammelés, kötetlen beszélgetés, ebéd a környéken.

Helyszín: Cziffra Kulturális Központ  https://cziffrakozpont.hu/ ;

Cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 274-­276.

Aki szeretne demót, workshopot tartani, okt. 30-ig várjuk a jelentkezését, korlátozottan még van időpont délelőtt! (Jelentkezés Varga Ágnesnél, lásd alábbi sor).

Akinek nem jó az időpont, írásban is elküldheti véleményét Varga Ágnes kolléganőnknek, aki az MZE Oktatási Bizottságának munkáját koordinálja: vvagnes@gmail.com , illetve hívható a 06 20 77-14-361-es számon.

Előre is köszönjük a részvételt és várjuk a találkozást!

Sőnfeld Mátyás
MZE Elnök

 

 

 

 

A Zeneterápia Nemzetközi Napja- felhívás

Kedves Zeneterapeuta Kollégák!ZT napja17

Idén immár negyedszer koordinálja az MZE az EMTC (Európai Zeneterapeuták Szövetsége) szervezésében a Zeneterápia Európai Napjának november 15-i hazai eseményeit.

Ezen a napon, – és mivel szerdára esik, a megelőző és ezt követő pár napban- összefogunk mi, zeneterapeuták, hogy minél szélesebb rétegekkel ismertessük meg a professzionális zeneterápiát: nyílt napokat, workshopokat, demó alkalmakat, előadásokat szervezünk, cikkeket írunk, rádióban nyilatkozunk, interjút adunk, de leginkább: zenélünk!

A tavalyi sikeres rendezvénysorozat után idén is szeretettel hívunk minden zeneterapeutát, hogy csatlakozzon hozzánk valamilyen tevékenységgel, hiszen minél több helyszínen, minél több formában vagyunk jelen, annál inkább elérjük a célunkat! Itt az alkalom, hogy szervezetten, reklámmal alátámasztva lehetőséget, bátorítást adjunk a környezetünkben a saját élményre, a kérdezésre, a szakmánkhoz való közelebb kerülésre! Szervezzetek Ti is nyílt napot, work shopot, demo alkalmat a saját lakhelyeteken!

Várjuk minden lelkes Kolléga jelentkezését Varga Ági (vvagnes@gmail.com)  nemzetközi referensünknél, aki koordinálja az európai honlapra való felkerülést és mindenben segíti a felkészüléseteket, szervezéseteket.

Minden hazai eseményt feltűntetünk a Zeneterápia Európai Napjának nemzetközi honlapján:  http://www.europeanmusictherapyday.com/ . Az idei európai kampány idei címe: „Hearing your voice!”, az európai honlapon látható a plakát, ami idén is igény szerint magyar nyelvre átírható, a rendezvényetekre testre szabható.

A magyar zeneterapeuta programgazdák hazai programjait az MZE minden lehetséges felületén propagáljuk.

Örömteli szervezést kívánunk, és minden aktív résztvevőt szeretettel várunk!

 

Archívum